S. 4-1640 Dossierfiche K. 52-1812

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding wat de controle door het Rekenhof betreft
Patrick Dewael  

Instituut voor gerechtelijke opleiding
Rekenhof (BelgiŽ)
financiŽle controle
financieel toezicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1812/1 Wetsvoorstel 13/2/2009
K. 52-1812/2 Verslag namens de commissie 28/1/2010
4-1640/1 4-1640/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/2/2010
K. 52-1812/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/2/2010
4-1640/2 4-1640/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/2/2010
4-1640/3 4-1640/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/3/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
13/2/2009   Indiening Doc. K. 52-1812/1
5/3/2009   Inoverwegingneming
28/1/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1812/2
4/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 140, p. 45-46
4/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o15)
Integraal verslag nr. 140, p. 65-66
Hand. 4-111 Hand. 4-111 (PDF)
Doc. K. 52-1812/3
4/2/2010   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/2/2010   Overzending Doc. 4-1640/1 4-1640/1 (PDF)
4/2/2010   Verzending naar commissie: Justitie
25/2/2010   Inschrijving op agenda
4/3/2010   Algemene bespreking Hand. 4-114 Hand. 4-114 (PDF)
4/3/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-114 Hand. 4-114 (PDF)
11/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-7/o1) Hand. 4-115 Hand. 4-115 (PDF)
Doc. 4-1640/3 4-1640/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
4/2/2010   Verzending naar commissie
23/2/2010   Inschrijving op agenda
23/2/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
23/2/2010   Bespreking
23/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/2/2010   Aanneming zonder amendering
23/2/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1640/2 4-1640/2 (PDF)
11/3/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/3/2010   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/2010   Bekendmaking (20188)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/2/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/3/2010, 11/3/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 23/2/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/2010 7/4/2010, blz 20188