S. 4-1636 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de notariswet en het Burgerlijk Wetboek, teneinde het opmaken van testamenten in het algemeen en het openbaar testament in het bijzonder te stimuleren
Guy Swennen   

gratis diensten
burgerlijk recht
getuigenverklaring
erfenis
notaris

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1636/1 4-1636/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/2/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/2/2010   Indiening Doc. 4-1636/1 4-1636/1 (PDF)
11/2/2010   Inoverwegingneming
11/2/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
11/2/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving