S. 4-1622 Dossierfiche K. 52-2376

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
Regering Y. Leterme II  

voorlopige hechtenis
wetgeving
wettekst
strafrechtspraak
strafrecht
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2376/1 Wetsontwerp 21/1/2010
K. 52-2376/3 Tekst verbeterd door de commissie 27/1/2010
K. 52-2376/2 Verslag namens de commissie 28/1/2010
K. 52-2376/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/1/2010
4-1622/1 4-1622/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 29/1/2010
4-1622/2 4-1622/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2010
4-1622/3 4-1622/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/2/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/1/2010   Indiening Doc. K. 52-2376/1
27/1/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2376/2
28/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 139, p. 11-13
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-0/o23)
Integraal verslag nr. 139, p. 23
Hand. 4-110 Hand. 4-110 (PDF)
Doc. K. 52-2376/4
28/1/2010   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/1/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/1/2010   Uitoefening evocatierecht (S1)
29/1/2010   Verzending naar commissie: Justitie
2/2/2010   Inschrijving op agenda
4/2/2010   Algemene bespreking Hand. 4-111 Hand. 4-111 (PDF)
4/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o2) Hand. 4-111 Hand. 4-111 (PDF)
Doc. 4-1622/3 4-1622/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
29/1/2010   Verzending naar commissie
3/2/2010   Inschrijving op agenda
3/2/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
3/2/2010   Bespreking
3/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
3/2/2010   Aanneming zonder amendering
3/2/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1622/2 4-1622/2 (PDF)
4/2/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/2/2010   Beslissing POC
Het verzoek dient geen doel meer.
Doc. 4-82/26 4-82/26 (PDF)
9/2/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/2/2010   Bekrachtiging en afkondiging
17/2/2010   Bekendmaking (10065-10066)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/1/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/2/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 3/2/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/1/2010 15 22/2/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 30/1/2010 60 26/4/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/2/2010 17/2/2010, blz 10065-10066