S. 4-1619 Dossierfiche K. 52-2177

Wetsontwerp met betrekking tot de verplichte bewaring door een spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet afgehaalde bagage en goederen
Regering H. Van Rompuy I  

privé-bezit
kringloopproduct
gegevensbank
Kringloopfonds
vervoer per spoor
sociale economie
spoorwegstation
reizigersvervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2177/1 Wetsontwerp 29/9/2009
K. 52-2177/2 Amendementen 13/1/2010
K. 52-2177/3 Verslag namens de commissie 25/1/2010
K. 52-2177/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/1/2010
4-1619/1 4-1619/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 23/2/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/9/2009   Indiening Doc. K. 52-2177/1
25/1/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2177/3
28/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 139, p. 1-3
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 139, p. 22
Doc. K. 52-2177/4
28/1/2010   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/1/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/2/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1619/1 4-1619/1 (PDF)
23/2/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/2/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
16/6/2010   Bekendmaking (37499-37501)
21/6/2010   Erratum (38379)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/1/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/1/2010 15 22/2/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/1/2010 0 22/2/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/4/2010 16/6/2010, blz 37499-37501
Errata
Op 21/6/2010, blz 38379