S. 4-1618 Dossierfiche K. 52-2122

Wetsontwerp tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden
Regering H. Van Rompuy I  

tuchtprocedure
strafgevangenis
gedetineerdenwerk
gedetineerde
strafstelsel
beroepsopleiding
telefoon- en briefgeheim
penitentiair recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2122/1 Wetsontwerp 16/7/2009
K. 52-2122/2 Amendement 7/10/2009
K. 52-2122/3 Amendement 5/1/2010
K. 52-2122/4 Amendement 12/1/2010
K. 52-2122/5 Addendum 12/1/2010
K. 52-2122/6 Verslag namens de commissie 25/1/2010
K. 52-2122/7 Tekst aangenomen door de commissie 25/1/2010
K. 52-2122/8 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 28/1/2010
K. 52-2122/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/1/2010
4-1618/1 4-1618/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/2/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/7/2009   Indiening Doc. K. 52-2122/1
25/1/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2122/6
28/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 138, p. 58-64 + nr. 139, p. 17-18
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o13)
Integraal verslag nr. 139, p. 18
Doc. K. 52-2122/9
28/1/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/1/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. K. 52-2122/9
23/2/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1618/1 4-1618/1 (PDF)
23/2/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/2/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/3/2010   Bekrachtiging en afkondiging
6/4/2010   Bekendmaking (20098-20100)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/1/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/1/2010 15 22/2/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/1/2010 0 22/2/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/3/2010 6/4/2010, blz 20098-20100