S. 4-1617 Dossierfiche K. 52-2313

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
Regering Y. Leterme II  

advocaat
gerechtskosten
niet in loondienst verkregen inkomen
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2313/1 Wetsontwerp 7/12/2009
K. 52-2313/2 Amendementen 5/1/2010
K. 52-2313/3 Amendement 12/1/2010
K. 52-2313/5 Tekst aangenomen door de commissie 19/1/2010
K. 52-2313/4 Verslag namens de commissie 20/1/2010
K. 52-2313/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/1/2010
4-1617/1 4-1617/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/2/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/12/2009   Indiening Doc. K. 52-2313/1
20/1/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2313/4
28/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 138, p. 53-58
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-13/o1)
Integraal verslag nr. 139, p. 17
Doc. K. 52-2313/6
28/1/2010   Aanneming na amendering door commissie
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
29/1/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/2/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1617/1 4-1617/1 (PDF)
4/2/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/2/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/2/2010   Bekrachtiging en afkondiging
11/3/2010   Bekendmaking (15125-15126)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/1/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/1/2010 5 3/2/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/1/2010 0 3/2/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/2/2010 11/3/2010, blz 15125-15126