S. 4-1577 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002, wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft
Vanessa Matz   

buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
politiek asiel
asielzoeker
voogdijschap
kind
minderjarigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1577/1 4-1577/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/12/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/12/2009   Indiening Doc. 4-1577/1 4-1577/1 (PDF)
7/1/2010   Inoverwegingneming
7/1/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/1/2010   Verzending naar commissie
19/1/2010   Inschrijving op agenda
19/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Ann Somers
19/1/2010   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/1/2010