S. 4-1572 Dossierfiche K. 52-2249

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft
Regering H. Van Rompuy I  

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
voertuig op rails
heffingen op vervoersinfrastructuur
hogere rechtspraak
vervoer per spoor
nationale uitvoeringsmaatregel
rechtsmiddel
communautaire certificatie
transportinfrastructuur
bestuurder
marktliberalisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2249/1 Wetsontwerp 13/11/2009
K. 52-2249/2 Amendement 14/12/2009
K. 52-2249/3 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2249/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2009
K. 52-2249/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/1/2010
4-1572/1 4-1572/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/1/2010
4-1572/2 4-1572/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/1/2010
4-1572/3 4-1572/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
13/11/2009   Indiening Doc. K. 52-2249/1
3/12/2009   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 126, p. 71
16/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2247/3
6/1/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 135, p. 76-78
7/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 135, p. 82
Doc. K. 52-2249/5
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/1/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
6/1/2010   Inschrijving op agenda
6/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
6/1/2010   Bespreking
6/1/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
8/1/2010   Overzending Doc. 4-1572/1 4-1572/1 (PDF)
8/1/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/1/2010   Inschrijving op agenda
14/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
14/1/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
14/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
Doc. 4-1572/3 4-1572/3 (PDF)
8/1/2010   Verzending naar commissie
13/1/2010   Inschrijving op agenda
13/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
13/1/2010   Bespreking
13/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
13/1/2010   Aanneming zonder amendering
13/1/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1572/2 4-1572/2 (PDF)
14/1/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
9/2/2010   Bekendmaking (7908-7909)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/1/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/1/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/1/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/1/2010 9/2/2010, blz 7908-7909