S. 4-1571 Dossierfiche K. 52-2248

Wetsontwerp betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap
Regering H. Van Rompuy I  

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
trans-Europees netwerk
Spoorwegbureau van de Europese Unie
spoorwegnet
voertuig op rails
EG-conformiteitsmerk
vervoer per spoor
nationale uitvoeringsmaatregel
communautaire certificatie
technische specificatie
beginsel van wederzijdse erkenning
marktliberalisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2248/1 Wetsontwerp 13/11/2009
K. 52-2248/2 Amendementen 14/12/2009
K. 52-2248/3 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2248/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2009
K. 52-2248/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/1/2010
4-1571/1 4-1571/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/1/2010
4-1571/2 4-1571/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/1/2010
4-1571/3 4-1571/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/1/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
13/11/2009   Indiening Doc. K. 52-2248/1
16/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2247/3
6/1/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 135, p. 76-78
7/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 135, p. 81-82
Doc. K. 52-2248/5
7/1/2010   Aanneming na amendering door commissie
3/12/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/23 4-82/23 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/1/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
6/1/2010   Inschrijving op agenda
6/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
6/1/2010   Bespreking
6/1/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
8/1/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/1/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1571/1 4-1571/1 (PDF)
12/1/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/1/2010   Inschrijving op agenda
14/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
14/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
Doc. 4-1571/3 4-1571/3 (PDF)
12/1/2010   Verzending naar commissie
13/1/2010   Inschrijving op agenda
13/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
13/1/2010   Bespreking
13/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
13/1/2010   Aanneming zonder amendering
13/1/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1571/2 4-1571/2 (PDF)
14/1/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/1/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
9/2/2010   Bekendmaking (7880-7907)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/1/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/1/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/1/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/1/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/1/2010 5 13/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/1/2010 20 1/2/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/1/2010 9/2/2010, blz 7880-7907