S. 4-1570 Dossierfiche K. 52-2247

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft
Regering H. Van Rompuy I  

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
beroepskwalificatie
toegang tot het beroepsleven
voertuig op rails
veiligheid van het vervoer
vervoer per spoor
nationale uitvoeringsmaatregel
communautaire certificatie
onderhoud
beginsel van wederzijdse erkenning
bestuurder
marktliberalisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2247/1 Wetsontwerp 13/11/2009
K. 52-2247/2 Amendementen 14/12/2009
K. 52-2247/3 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2247/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2009
K. 52-2247/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/1/2010
4-1570/1 4-1570/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/1/2010
4-1570/2 4-1570/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/1/2010
4-1570/3 4-1570/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/1/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
13/11/2009   Indiening Doc. K. 52-2247/1
16/12/2009   Aanneming in commissie ( geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2247/3
6/1/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 135, p. 76-78
7/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 135, p. 81
Doc. K. 52-2247/5
7/1/2010   Aanneming na amendering door commissie
3/12/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/23 4-82/23 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/1/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
6/1/2010   Inschrijving op agenda
6/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
6/1/2010   Bespreking
6/1/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
8/1/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/1/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1570/1 4-1570/1 (PDF)
12/1/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/1/2010   Inschrijving op agenda
14/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
14/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
Doc. 4-1570/3 4-1570/3 (PDF)
12/1/2010   Verzending naar commissie
13/1/2010   Inschrijving op agenda
13/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
13/1/2010   Bespreking
13/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
13/1/2010   Aanneming zonder amendering
13/1/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1570/2 4-1570/2 (PDF)
14/1/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/1/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
9/2/2010   Bekendmaking (7851-7879)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/1/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/1/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/1/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/1/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/1/2010 5 13/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/1/2010 20 1/2/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/1/2010 9/2/2010, blz 7851-7879