S. 4-1569 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten
Martine Taelman    Marie-Hélène Crombé-Berton    Guy Swennen    Céline Fremault    Yoeri Vastersavendts   

ethiek
erfenis
schenking
alimentatieplicht
huwelijksrecht
erfrecht
kinderbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1569/1 4-1569/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/1/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2010   Indiening Doc. 4-1569/1 4-1569/1 (PDF)
14/1/2010   Inoverwegingneming
14/1/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
14/1/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd