S. 4-1551 Dossierfiche K. 52-2161

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II)
Regering H. Van Rompuy I  

strafrecht
buitenlandse staatsburger
Europees arrestatiebevel
strafrechtspraak
burgerlijk geding
Kruispuntbank van Ondernemingen
stichting
vonnis
Commissie voor boekhoudkundige normen
opschorting van de straf
gerechtelijke expertise
adoptie
slachtoffer
faillissement
vennootschapsrecht
parafiscale heffing
voorlopige hechtenis
internationale adoptie
slachtofferhulp
fusie van ondernemingen
splitsing van onderneming
nationale uitvoeringsmaatregel
burgerlijk recht
verbintenisrecht
Europees Economisch Samenwerkingsverband
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
internationaal privaatrecht
vergoeding
strafprocedure
organisatie zonder winstoogmerk
gerechtszitting
handelsrecht
afstamming
gerechtelijke vervolging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2161/1 Wetsontwerp 14/9/2009
K. 52-2161/2 Amendement 18/11/2009
K. 52-2161/3 Amendementen 18/11/2009
K. 52-2161/4 Amendementen 24/11/2009
K. 52-2161/5 Amendementen 2/12/2009
K. 52-2161/6 Verslag namens de commissie 10/12/2009
K. 52-2161/7 Tekst aangenomen door de commissie 10/12/2009
K. 52-2161/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2009
4-1551/1 4-1551/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2009
4-1551/2 4-1551/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2009
4-1551/3 4-1551/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/9/2009   Indiening Doc. K. 52-2161/1
10/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2161/6
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
15/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 128, p. 14-27
15/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-0/o39)
Integraal verslag nr. 129, p. 91
Doc. K. 52-2161/8
15/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
10/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1551/1 4-1551/1 (PDF)
16/12/2009   Verzending naar commissie: Justitie
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o18) Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. 4-1551/3 4-1551/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Collignon
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Einde behandeling
16/12/2009   Verzending naar commissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Collignon
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
16/12/2009   Aanneming zonder amendering
16/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1551/2 4-1551/2 (PDF)
17/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
15/1/2010   Bekendmaking (1889-1905)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/12/2009
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 15/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/12/2009 15 15/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2009 60 11/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2009 15/1/2010, blz 1889-1905