S. 4-1538 Dossierfiche K. 52-2276

Wetsontwerp tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
Regering H. Van Rompuy I  

overheidscontract
nationale uitvoeringsmaatregel
rechtsmiddel
toegang tot de informatie
administratieve rechtspraak
openbare aanbesteding
commerciŽle rechtspraak
delegatie van bevoegdheid
rechtsingang
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2276/1 Wetsontwerp 23/11/2009
K. 52-2276/2 Amendementen 1/12/2009
K. 52-2276/3 Verslag namens de commissie 8/12/2009
K. 52-2276/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/12/2009
K. 52-2276/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/12/2009
4-1538/1 4-1538/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/12/2009
4-1538/2 4-1538/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2009
4-1538/3 4-1538/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
23/11/2009   Indiening Doc. K. 52-2276/1
3/12/2009   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 126, p. 72
8/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2276/3
9/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 127, p. 53-55
10/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o53)
Integraal verslag nr. 127, p. 79-80
Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
Doc. K. 52-2276/5
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/12/2009   Inschrijving op agenda
9/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Fontaine
9/12/2009   Bespreking
9/12/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
10/12/2009   Inschrijving op agenda
11/12/2009   Overzending Doc. 4-1538/1 4-1538/1 (PDF)
11/12/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-6/o17) Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. 4-1538/3 4-1538/3 (PDF)
17/12/2009   Aanneming zonder amendering
11/12/2009   Verzending naar commissie
11/12/2009   Inschrijving op agenda
11/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Fontaine
11/12/2009   Bespreking
11/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
11/12/2009   Aanneming zonder amendering
11/12/2009   Vertrouwen rapporteur
17/12/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
23/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2009   Bekendmaking (81856-81865)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/12/2009 28/12/2009, blz 81856-81865