S. 4-1518 Dossierfiche K. 52-2193

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie
Regering H. Van Rompuy I  

statuut van de ambtenaar
tenuitvoerlegging van het vonnis
beroepsloopbaan
gerechtelijke politie
loon
personeelsbeheer
politie
gelijke behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2193/1 Wetsontwerp 8/10/2009
K. 52-2193/2 Amendement 21/10/2009
K. 52-2193/3 Verslag namens de commissie 20/11/2009
K. 52-2193/4 Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2009
K. 52-2193/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/12/2009
4-1518/1 4-1518/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/1/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/10/2009   Indiening Doc. K. 52-2193/1
20/11/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2193/3
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 42-46
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 126, p. 72-73
Doc. K. 52-2193/5
3/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/1/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1518/1 4-1518/1 (PDF)
5/1/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/1/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
3/3/2010   Bekendmaking (13632-13635)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/12/2009 15 4/1/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/12/2009 0 4/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/1/2010 3/3/2010, blz 13632-13635