S. 4-1508 Dossierfiche K. 52-2211

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter"
Regering H. Van Rompuy I  

oprichting van een onderneming
maatschappelijk kapitaal
aandeel
vennootschapsrecht
aansprakelijkheid
besloten vennootschap
Starter bvba

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2211/1 Wetsontwerp 20/10/2009
K. 52-2211/2 Verslag namens de commissie 13/11/2009
K. 52-2211/3 Tekst verbeterd door de commissie 13/11/2009
K. 52-2211/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/11/2009
4-1508/1 4-1508/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 8/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/10/2009   Indiening Doc. K. 52-2211/1
13/11/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2211/2
19/11/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 46-53
19/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 121, p. 58-59
Doc. K. 52-2211/4
19/11/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/11/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/12/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1508/1 4-1508/1 (PDF)
8/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
26/1/2010   Bekendmaking (3158-3160)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/11/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/11/2009 15 7/12/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/11/2009 0 7/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/1/2010 26/1/2010, blz 3158-3160