S. 4-1500 Dossierfiche K. 52-2212

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, wat de taken van het één-loket betreft
Regering H. Van Rompuy I  

Kruispuntbank van Ondernemingen
dienstverrichting
elektronische overheid
ondernemingsloket
nationale uitvoeringsmaatregel
vrij verrichten van diensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2212/1 Wetsontwerp 20/10/2009
K. 52-2212/2 Amendement 28/10/2009
K. 52-2212/3 Verslag namens de commissie 6/11/2009
K. 52-2212/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/11/2009
K. 52-2212/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/11/2009
4-1500/1 4-1500/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 19/11/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/10/2009   Indiening Doc. K. 52-2212/1
6/11/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2212/3
12/11/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 64-65
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o12)
Integraal verslag nr. 120, p. 79-80
Doc. K. 52-2212/5
12/11/2009   Aanneming na amendering door commissie
29/10/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/21 4-82/21 (PDF)
29/10/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/21 4-82/21 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/11/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/11/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1500/1 4-1500/1 (PDF)
19/11/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/11/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
24/12/2009   Bekendmaking (81360-81363)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/11/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/11/2009 5 18/11/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/11/2009 0 18/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/12/2009 24/12/2009, blz 81360-81363