S. 4-1499 Dossierfiche K. 52-2192

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 8 december 2008 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2009
Regering H. Van Rompuy I  

speelhal
gedelegeerde wetgeving
besluit
speelautomaat
kansspel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2192/1 Wetsontwerp 8/10/2009
K. 52-2192/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/11/2009
4-1499/1 4-1499/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/10/2009   Indiening Doc. K. 52-2192/1
28/10/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
12/11/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 64
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o13)
Integraal verslag nr. 120, p. 77-78
Doc. K. 52-2192/2
12/11/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
13/11/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/12/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1499/1 4-1499/1 (PDF)
1/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
18/1/2010   Bekendmaking (2003-2004)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/11/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/11/2009 15 30/11/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/11/2009 0 30/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/12/2009 18/1/2010, blz 2003-2004