S. 4-1498 Dossierfiche K. 52-2191

Wetsontwerp houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
Regering H. Van Rompuy I  

gasdistributie
energiebeleid
armoede
elektriciteitsvoorziening
legaliteit
gedelegeerde wetgeving
bemiddelaar
besluit
terugwerkende kracht van de wet
OCMW
energiedistributie
elektrische energie
toepassing van de wet
energieprijs
wetgevende procedure
overheidssteun
aardgas
sociaal achtergestelde groep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2191/1 Wetsontwerp 8/10/2009
K. 52-2191/2 Verslag namens de commissie 6/11/2009
K. 52-2191/3 Tekst verbeterd door de commissie 6/11/2009
K. 52-2191/4 Amendementen 9/11/2009
K. 52-2191/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 12/11/2009
K. 52-2191/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/11/2009
4-1498/1 4-1498/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/11/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/10/2009   Indiening Doc. K. 52-2191/1
6/11/2009   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2191/2
12/11/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 53-64
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-15/o36)
Integraal verslag nr. 120, p. 77
Doc. K. 52-2191/6
12/11/2009   Aanneming zonder amendering
12/11/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/22 4-82/22 (PDF)
12/11/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/22 4-82/22 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/11/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/11/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1498/1 4-1498/1 (PDF)
19/11/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/11/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/2009   Bekendmaking (80480-80489)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/11/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/11/2009 5 18/11/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/11/2009 0 18/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/12/2009 23/12/2009, blz 80480-80489