S. 4-1496 Dossierfiche K. 52-2182

Wetsontwerp op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen
Regering H. Van Rompuy I  

betaling
elektronisch betaalmiddel
betaling binnen de EU
Financial Services and Markets Authority
bankcontrole
financiŽle controle
financiŽle voorschriften
vrij verrichten van diensten
Europese Economische Ruimte
toegang tot het beroepsleven
beroepskwalificatie
kredietinstelling
financiŽle dienst van de post
centrale bank
bedrijfsbeheer
filiaal
administratieve sanctie
strafsanctie
financiŽle transactie
valuta
overschrijving
harmonisatie van de wetgevingen
interne markt
beginsel van wederzijdse erkenning
financieel toezicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2182/1 Wetsontwerp 5/10/2009
K. 52-2182/2 Verslag namens de commissie 28/10/2009
K. 52-2182/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/10/2009
K. 52-2182/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/11/2009
4-1496/1 4-1496/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/11/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
5/10/2009   Indiening Doc. K. 52-2182/1
28/10/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2182/2
12/11/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 50-53
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-0/o39)
Integraal verslag nr. 120, p. 75
Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
Doc. K. 52-2182/4
12/11/2009   Aanneming zonder amendering
15/10/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15/10/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
13/11/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/11/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1496/1 4-1496/1 (PDF)
19/11/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/11/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
19/1/2010   Bekendmaking (2199-2222)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/11/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/11/2009 5 18/11/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/11/2009 0 18/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2009 19/1/2010, blz 2199-2222