S. 4-1494 Dossierfiche K. 52-2172

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Regering H. Van Rompuy I  

bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
eHealth-platform
voorkoming van ziekten
huisdier
vakbond
consumentenvoorlichting
arbeidsvoorwaarden
ondernemingsdirecteur
programmawet
eenoudergezin
EU-onderdaan
dokter
ziekentransport
alcoholisme
anatomie
dierenbescherming
thuisverzorging
beroep in de gezondheidszorg
tandarts
rechten van de zieke
kosten voor gezondheidszorg
jongere
alcoholhoudende drank
chronische ziekte
langdurige werkloosheid
geneesmiddel
genetica
EU-recht
eerste hulp
ziekenhuisopname
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
ziekenhuis
ziekteverzekering
apotheker
verkoopvergunning
welzijn van dieren
verplegend personeel
niet in loondienst verkregen inkomen
vaccinatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2172/1 Wetsontwerp 25/9/2009
K. 52-2172/4 Verslag namens de commissie 6/10/2009
K. 52-2172/2 Amendementen 20/10/2009
K. 52-2172/3 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 22/10/2009
K. 52-2172/5 Tekst aangenomen door de commissie 6/11/2009
K. 52-2172/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/11/2009
4-1494/1 4-1494/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/9/2009   Indiening Doc. K. 52-2172/1
20/10/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2172/4
12/11/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 34-43
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-0/o38)
Integraal verslag nr. 120, p. 74
Doc. K. 52-2172/6
12/11/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/11/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/12/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1494/1 4-1494/1 (PDF)
1/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2009   Bekendmaking (82971-82981)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/11/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/11/2009 15 30/11/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/11/2009 0 30/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/12/2009 31/12/2009, blz 82971-82981