S. 4-1468 Dossierfiche K. 52-2157

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Regering H. Van Rompuy I  

dienstverrichting
BTW
administratieve formaliteit
extra-EU-handel
intra-EU-handel
belastingteruggave
productielocatie
nationale uitvoeringsmaatregel
uitwisseling van informatie
elektronische handel
belastingfraude

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2157/1 Wetsontwerp 11/9/2009
K. 52-2157/2 Verslag namens de commissie 15/10/2009
K. 52-2157/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/10/2009
4-1468/1 4-1468/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/11/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/9/2009   Indiening Doc. K. 52-2157/1
15/10/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2157/2
22/10/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 32-33
22/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-0/o40)
Integraal verslag nr. 118, p. 68-69
Doc. K. 52-2157/3
22/10/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
23/10/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/11/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1468/1 4-1468/1 (PDF)
17/11/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/11/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/11/2009   Bekrachtiging en afkondiging
4/12/2009   Bekendmaking (75123-75132)
7/5/2010   Erratum (25564)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/10/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/10/2009 15 16/11/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/10/2009 0 16/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/11/2009 4/12/2009, blz 75123-75132
Errata
Op 7/5/2010, blz 25564