S. 4-1449 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en de vereffening bij scheiding
Guy Swennen   

ongehuwd samenleven
onroerend eigendom
echtscheiding
boedelscheiding
geregistreerd samenwonen
burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1449/1 4-1449/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/10/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2009   Indiening Doc. 4-1449/1 4-1449/1 (PDF)
15/10/2009   Inoverwegingneming
16/10/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/10/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving