S. 4-1448 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoering van een snelle procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en vereffening bij scheiding
Guy Swennen   

ongehuwd samenleven
onroerend eigendom
echtscheiding
boedelscheiding
geregistreerd samenwonen
burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1448/1 4-1448/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/10/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2009   Indiening Doc. 4-1448/1 4-1448/1 (PDF)
15/10/2009   Inoverwegingneming
15/10/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
15/10/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving