S. 4-1437 Dossierfiche K. 52-2320

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, betreffende strategische milieueffectrapportage, gedaan te Kiev (Oekra´ne) op 21 mei 2003
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
samenwerking op milieugebied
milieurecht
invloed op het milieu
milieubescherming
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1437/1 4-1437/1 (PDF) Wetsontwerp 5/10/2009
4-1437/2 4-1437/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2009
K. 52-2320/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/12/2009
K. 52-2320/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/10/2009   Indiening Doc. 4-1437/1 4-1437/1 (PDF)
5/10/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/10/2009   Verzending naar commissie
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings
24/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/11/2009   Aanneming zonder amendering
24/11/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1437/2 4-1437/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/12/2009   Overzending Doc. K. 52-2320/1
12/1/2010   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 407
28/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 138, p. 65
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 139, p. 18-19
Doc. K. 52-2320/2
28/1/2010   Aanneming zonder amendering
28/1/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/12/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/11/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/1/2010