S. 4-1407 Dossierfiche K. 52-2051

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft
Regering H. Van Rompuy I  

boekhouder
reproductie
bedrijfsbeheer
begrotingsfonds
boekhouding
auteursrecht
beginsel van wederzijdse erkenning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2051/1 Wetsontwerp 16/6/2009
K. 52-2051/2 Amendementen 7/7/2009
K. 52-2051/3 Verslag namens de commissie 13/7/2009
K. 52-2051/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/2009
K. 52-2051/5 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/2009
K. 52-2051/6 Erratum 13/7/2009
K. 52-2051/7 Erratum 14/7/2009
K. 52-2051/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/2009
4-1407/1 4-1407/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/10/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/6/2009   Indiening Doc. K. 52-2051/1
13/7/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing) Doc. K. 52-2051/3
15/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 109, p. 44-57
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o0)
Integraal verslag nr. 111, p. 48
Doc. K. 52-2051/8
16/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. K. 52-2051/8
28/10/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1407/1 4-1407/1 (PDF)
28/10/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/10/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/2009   Bekendmaking (80461-80478)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/10/2009 15 27/10/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/10/2009 0 27/10/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/12/2009 23/12/2009, blz 80461-80478