S. 4-1402 Dossierfiche K. 52-2244

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Mauritius, gedaan te Brussel op 10 april 2007
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
douanesamenwerking
douane
Mauritius
wederzijdse bijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1402/1 4-1402/1 (PDF) Wetsontwerp 14/7/2009
4-1402/2 4-1402/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/10/2009
K. 52-2244/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/11/2009
K. 52-2244/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/2009   Indiening Doc. 4-1402/1 4-1402/1 (PDF)
14/7/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/11/2009   Inschrijving op agenda
12/11/2009   Algemene bespreking Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
12/11/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/7/2009   Verzending naar commissie
28/10/2009   Inschrijving op agenda
28/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
28/10/2009   Bespreking
28/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
28/10/2009   Aanneming zonder amendering
28/10/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1402/2 4-1402/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/11/2009   Overzending Doc. K. 52-2244/1
17/11/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 72
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 126, p. 76-77
Doc. K. 52-2244/2
3/12/2009   Aanneming zonder amendering
3/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/2/2010   Bekrachtiging en afkondiging
21/5/2010   Bekendmaking (31397-31403)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/11/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/10/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/2/2010 21/5/2010, blz 31397-31403