S. 4-1395 Dossierfiche K. 52-2069

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen
Camille Dieu   Sonja Becq   Maggie De Block   Jean-Jacques Flahaux   Marie-Martine Schyns   Stefaan Vercamer   Hilâl Yalçin  

Federale Adviesraad voor Ouderen
bejaarde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2069/1 Wetsvoorstel 22/6/2009
K. 52-2069/2 Amendementen 1/7/2009
K. 52-2069/3 Verslag namens de commissie 6/7/2009
K. 52-2069/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/7/2009
K. 52-2069/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 9/7/2009
K. 52-2069/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/7/2009
4-1395/1 4-1395/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 21/10/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/6/2009   Indiening Doc. K. 52-2069/1
25/6/2009   Inoverwegingneming
25/6/2009   Urgentieverzoek (verworpen)
Integraal verslag nr. 105, p. 45-46
6/7/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2069/4
9/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 108, p. 4-13 + p. 27-28
9/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-29/o0)
Integraal verslag nr. 108, p. 28-29
Doc. K. 52-2069/6
9/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
10/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/10/2009   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1395/1 4-1395/1 (PDF)
21/10/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/10/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
10/3/2010   Bekendmaking (14915-14916)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/7/2009 15 20/10/2009
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/7/2009 0 20/10/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/12/2009 10/3/2010, blz 14915-14916