S. 4-138 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde
Martine Taelman   

ethiek
erfenis
schenking
burgerlijk wetboek
alimentatieplicht
huwelijksrecht
erfrecht
kinderbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-138/1 4-138/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/8/2007
4-138/2 4-138/2 (PDF) Advies van de Raad van State 25/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/8/2007   Indiening
Herindiening 51-1885/1.
Doc. 4-138/1 4-138/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
19/2/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
25/4/2008   Ontvangst extern advies: Raad van State
44.162/2 - 9.4.2008
Doc. 4-138/2 4-138/2 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
12/2/2008   Inschrijving op agenda
12/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
12/2/2008   Commissie wenst extern advies: Raad van State
27/2/2008   Inschrijving op agenda
27/2/2008   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Niet behandeld
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Niet behandeld
7/10/2008   Inschrijving op agenda
7/10/2008   Niet behandeld
7/10/2008   Einde behandeling
2/7/2009   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 2/7/2009
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 2/7/2009
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 12/2/2008, 27/2/2008