S. 4-1322 Dossierfiche K. 52-2077

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken
Francis Delpérée   

notaris

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1322/1 4-1322/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/5/2009
4-1322/2 4-1322/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/6/2009
4-1322/3 4-1322/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/6/2009
K. 52-2077/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/6/2009
K. 52-2077/2 Amendement 14/7/2009
K. 52-2077/3 Verslag namens de commissie 8/10/2009
K. 52-2077/4 Tekst verbeterd door de commissie 8/10/2009
K. 52-2077/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/10/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2009   Indiening Doc. 4-1322/1 4-1322/1 (PDF)
14/5/2009   Inoverwegingneming
14/5/2009   Verzending naar commissie: Justitie
18/6/2009   Inschrijving op agenda
25/6/2009   Algemene bespreking Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
25/6/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
25/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o6) Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
Doc. 4-1322/3 4-1322/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/5/2009   Verzending naar commissie
17/6/2009   Inschrijving op agenda
17/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
17/6/2009   Bespreking
17/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/6/2009   Aanneming zonder amendering
17/6/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1322/2 4-1322/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/6/2009   Overzending Doc. K. 52-2077/1
8/10/2009   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2077/3
15/10/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 117, p. 1-2
15/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+100/-23/o17)
Integraal verslag nr. 117, p. 39-40
Doc. K. 52-2077/5
15/10/2009   Aanneming zonder amendering
15/10/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/10/2009   Bekrachtiging en afkondiging
16/11/2009   Bekendmaking (72351)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/6/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 17/6/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/10/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 27/6/2009 60 30/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/10/2009 16/11/2009, blz 72351