S. 4-1308 Dossierfiche K. 52-2017

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Peru inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 24 juni 2008
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
personeel in diplomatieke dienst
bilaterale overeenkomst
Peru
diplomatieke onschendbaarheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1308/1 4-1308/1 (PDF) Wetsontwerp 5/5/2009
4-1308/2 4-1308/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/5/2009
K. 52-2017/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/5/2009
K. 52-2017/2 Verslag namens de commissie 19/6/2009
K. 52-2017/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/6/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/5/2009   Indiening Doc. 4-1308/1 4-1308/1 (PDF)
5/5/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/5/2009   Inschrijving op agenda
28/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/5/2009   Verzending naar commissie
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
19/5/2009   Bespreking
19/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
19/5/2009   Aanneming zonder amendering
19/5/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1308/2 4-1308/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/5/2009   Overzending Doc. K. 52-2017/1
19/6/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2017/2
25/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 53-54
25/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+71/-0/o35)
Integraal verslag nr. 105, p. 49-50
Doc. K. 52-2017/3
25/6/2009   Aanneming zonder amendering
25/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/10/2009   Bekrachtiging en afkondiging
22/3/2010   Bekendmaking (18187-18189)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/5/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/5/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/10/2009 22/3/2010, blz 18187-18189