S. 4-1292 Dossierfiche K. 52-2015

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van het terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005
Regering H. Van Rompuy I  

justitiŽle samenwerking
corruptie
ratificatie van een overeenkomst
misdaad tegen de personen
witwassen van geld
Europese Conventie
doodslag
internationaal strafrecht
fraude
milieudelict
Raad van Europa
zwarte handel
beslag op bezittingen
seksueel misdrijf
misdaadbestrijding
mensenhandel
economisch delict
illegale migratie
handel in verdovende middelen
misbruik van voorkennis
georganiseerde misdaad
wapenhandel
namaak
terrorisme
computerpiraterij
vrijheidsberoving
verbeurdverklaring van goederen
diefstal
politiŽle samenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1292/1 4-1292/1 (PDF) Wetsontwerp 29/4/2009
4-1292/2 4-1292/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/5/2009
K. 52-2015/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/5/2009
K. 52-2015/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/6/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/4/2009   Indiening Doc. 4-1292/1 4-1292/1 (PDF)
29/4/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/5/2009   Inschrijving op agenda
28/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/4/2009   Verzending naar commissie
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
19/5/2009   Bespreking
19/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
19/5/2009   Aanneming zonder amendering
19/5/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1292/2 4-1292/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/5/2009   Overzending Doc. K. 52-2015/1
9/6/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
25/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 52
25/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integrzaal verslag nr. 105, p. 48
Doc. K. 52-2015/2
25/6/2009   Aanneming zonder amendering
25/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/8/2009   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/2009   Bekendmaking (80236-80259)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/5/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/5/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/8/2009 22/12/2009, blz 80236-80259