S. 4-1192 Dossierfiche K. 52-1934

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, gedaan te Londen op 2 mei 1996
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
Internationale Maritieme Organisatie
civiele aansprakelijkheid
maritiem recht
schadevergoeding
overeenkomstprotocol
schuldvordering
zeevaart

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1192/1 4-1192/1 (PDF) Wetsontwerp 23/2/2009
4-1192/2 4-1192/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/2009
K. 52-1934/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2009
K. 52-1934/2 Verslag namens de commissie 7/5/2009
K. 52-1934/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/5/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2009   Indiening Doc. 4-1192/1 4-1192/1 (PDF)
23/2/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/3/2009   Inschrijving op agenda
2/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o1) Hand. 4-71 Hand. 4-71 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/2/2009   Verzending naar commissie
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Niet behandeld
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
24/3/2009   Bespreking
24/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/3/2009   Aanneming zonder amendering
24/3/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1192/2 4-1192/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/4/2009   Overzending Doc. K. 52-1934/1
7/5/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 280
Doc. K. 52-1934/2
14/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 98, p. 85-86
14/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 98, p. 94
Doc. K. 52-1934/3
14/5/2009   Aanneming zonder amendering
14/5/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/9/2009   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2009   Bekendmaking (81873-81881)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/3/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/5/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/9/2009 28/12/2009, blz 81873-81881