S. 4-1184 Dossierfiche K. 52-2014

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003;
2į Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst inzake uitlevering tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend op 27 april 1987
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
EU-lidstaat
Europese Unie
uitlevering
Verenigde Staten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1184/1 4-1184/1 (PDF) Wetsontwerp 17/2/2009
4-1184/3 4-1184/3 (PDF) Advies - Verslag 22/4/2009
4-1184/2 4-1184/2 (PDF) Amendementen 19/5/2009
4-1184/4 4-1184/4 (PDF) Verslag namens de commissie 19/5/2009
4-1184/5 4-1184/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/5/2009
K. 52-2014/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/5/2009
K. 52-2014/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/6/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/2/2009   Indiening Doc. 4-1184/1 4-1184/1 (PDF)
17/2/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/5/2009   Inschrijving op agenda
28/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/2/2009   Verzending naar commissie
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
17/3/2009   Bespreking
17/3/2009   Interne adviesaanvraag: Justitie
17/3/2009   Verzending naar commissie voor advies: Justitie
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/5/2009   Aanneming na amendering
19/5/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1184/4 4-1184/4 (PDF)
  Commissie voor advies: Justitie
17/3/2009   Verzending naar commissie voor advies
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/3/2009   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Bespreking
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
Doc. 4-1184/3 4-1184/3 (PDF)
22/4/2009   Einde behandeling
22/4/2009   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
28/5/2009   Overzending Doc. K. 52-2014/1
9/6/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
11/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 102, p. 44-45
11/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o13)
Integraal verslag nr. 102, p. 82
Doc. K. 52-2014/2
11/6/2009   Aanneming zonder amendering
11/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/6/2009   Bekrachtiging en afkondiging
9/3/2010   Bekendmaking (14711-14725)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/5/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 17/3/2009, 19/5/2009
Commissie voor advies: Justitie
Behandeling beŽindigd 25/3/2009, 31/3/2009, 22/4/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 11/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/6/2009 9/3/2010, blz 14711-14725