S. 4-1163 Dossierfiche K. 52-1859

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek TunesiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belastingen inzake belasting naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Tunis op 7 oktober 2004
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
belastingovereenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingvlucht
TunesiŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1163/1 4-1163/1 (PDF) Wetsontwerp 5/2/2009
4-1163/2 4-1163/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2009
K. 52-1859/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/3/2009
K. 52-1859/2 Verslag namens de commissie 20/3/2009
K. 52-1859/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/3/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/2/2009   Indiening Doc. 4-1163/1 4-1163/1 (PDF)
5/2/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/2/2009   Inschrijving op agenda
5/3/2009   Algemene bespreking Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
5/3/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
5/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-5/o0) Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/2/2009   Verzending naar commissie
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
18/2/2009   Bespreking
18/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/2/2009   Aanneming zonder amendering
18/2/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1163/2 4-1163/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
5/3/2009   Overzending Doc. K. 52-1859/1
20/3/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1859/2
26/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 100-101
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-12/o0)
Integraal verslag nr. 91, p. 15
Doc. K. 52-1859/3
26/3/2009   Aanneming zonder amendering
26/3/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/5/2009   Bekrachtiging en afkondiging
5/6/2009   Bekendmaking (40095-40111)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/3/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/2/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/3/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/2009 5/6/2009, blz 40095-40111