S. 4-1158 Dossierfiche K. 52-2105

Wetsontwerp houdende instemming met de Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring, gedaan te Ottawa op 28 mei 1988
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
facturering
internationaal handelsrecht
verkoop
internationale handel
schuldvordering
bedrijfsfinanciering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1158/1 4-1158/1 (PDF) Wetsontwerp 29/4/2009
4-1158/2 4-1158/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/6/2009
K. 52-2105/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/2009
K. 52-2105/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/4/2009   Indiening Doc. 4-1158/1 4-1158/1 (PDF)
29/4/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/7/2009   Inschrijving op agenda
9/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
9/7/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
9/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o0) Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/4/2009   Verzending naar commissie
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
30/6/2009   Bespreking
30/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
30/6/2009   Aanneming zonder amendering
30/6/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1158/2 4-1158/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/2009   Overzending Doc. K. 52-2105/1
17/11/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 68-69
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 126, p. 73-74
Doc. K. 52-2105/2
3/12/2009   Aanneming zonder amendering
3/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/2/2010   Bekrachtiging en afkondiging
21/9/2010   Bekendmaking (58552-58559)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/7/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/6/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/2/2010 21/9/2010, blz 58552-58559