S. 4-1143 Dossierfiche K. 52-1858

Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999
Regering H. Van Rompuy I  

justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
belastingovereenkomst
administratieve samenwerking
loonbelasting
grensarbeider
lokale belasting
dubbele belasting
inkomstenbelasting
Frankrijk
wederzijdse bijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1143/1 4-1143/1 (PDF) Wetsontwerp 9/2/2009
4-1143/2 4-1143/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/3/2009
K. 52-1858/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/3/2009
K. 52-1858/2 Verslag namens de commissie 20/3/2009
K. 52-1858/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/3/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/2/2009   Indiening Doc. 4-1143/1 4-1143/1 (PDF)
9/2/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/3/2009   Inschrijving op agenda
5/3/2009   Algemene bespreking Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
5/3/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
5/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-5/o10) Hand. 4-65 Hand. 4-65 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/2/2009   Verzending naar commissie
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
18/2/2009   Bespreking
3/3/2009   Inschrijving op agenda
3/3/2009   Bespreking
3/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
3/3/2009   Aanneming zonder amendering
3/3/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. K. 52-1858/2
  [K2] Behandeling door Kamer
5/3/2009   Overzending Doc. K. 52-1858/1
5/3/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1858/2
26/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 87-100
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-12/o0)
Integraal verslag nr. 91, p. 14-15
Doc. K. 52-1858/3
26/3/2009   Aanneming zonder amendering
26/3/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/5/2009   Bekrachtiging en afkondiging
8/1/2010   Bekendmaking (577-582)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/3/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/2/2009, 3/3/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/3/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/2009 8/1/2010, blz 577-582