S. 4-1109 Dossierfiche K. 52-1753

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek AlbaniŽ,
2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek KroatiŽ,
ondertekend te Brussel op 9 juli 2008
Regering H. Van Rompuy I  

AlbaniŽ
ratificatie van een overeenkomst
KroatiŽ
toetreding tot een akkoord
uitbreiding van een internationale organisatie
NAVO

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1109/1 4-1109/1 (PDF) Wetsontwerp 16/1/2009
4-1109/2 4-1109/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/1/2009
K. 52-1753/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/1/2009
K. 52-1753/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/1/2009
K. 52-1753/2 Verslag namens de commissie 4/2/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/1/2009   Indiening Doc. 4-1109/1 4-1109/1 (PDF)
16/1/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/1/2009   Inschrijving op agenda
22/1/2009   Algemene bespreking Hand. 4-60 Hand. 4-60 (PDF)
22/1/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-60 Hand. 4-60 (PDF)
22/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o18) Hand. 4-60 Hand. 4-60 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/1/2009   Verzending naar commissie
20/1/2009   Inschrijving op agenda
20/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants du Vivier
20/1/2009   Bespreking
20/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/1/2009   Aanneming zonder amendering
20/1/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1109/2 4-1109/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/1/2009   Overzending Doc. K. 52-1753/1
27/1/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1753/2
29/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 68-70
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-0/o27)
Integraal verslag nr. 80, p. 82
Doc. K. 52-1753/3
29/1/2009   Aanneming zonder amendering
29/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/1/2009   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/1/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/1/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/1/2009