S. 4-1105 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 870 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de kosten verbonden aan de vereffening en verdeling ten gevolge van het openvallen van een nalatenschap
Guy Swennen   

algemene kosten
erfrecht
burgerlijk recht
burgerlijke rechtspraak
verwantschap
erfenis
notaris

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1105/1 4-1105/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/1/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/1/2009   Indiening Doc. 4-1105/1 4-1105/1 (PDF)
15/1/2009   Inoverwegingneming
15/1/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
15/1/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving