S. 4-1104 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 462 van het Strafwetboek om misbruik van volmachten strafbaar te stellen
Guy Swennen   

erfrecht
volmacht
verwantschap
misbruik van vertrouwen
diefstal
strafrecht
erfenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1104/1 4-1104/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/1/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/1/2009   Indiening Doc. 4-1104/1 4-1104/1 (PDF)
15/1/2009   Inoverwegingneming
15/1/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
15/1/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving