S. 4-1088 Dossierfiche K. 52-1773

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 31 mei 2006
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
belastingovereenkomst
dubbele belasting
belastingvlucht
Marokko

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1088/1 4-1088/1 (PDF) Wetsontwerp 7/1/2009
4-1088/2 4-1088/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/1/2009
K. 52-1773/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/1/2009
K. 52-1773/2 Verslag namens de commissie 13/2/2009
K. 52-1773/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/2/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/1/2009   Indiening Doc. 4-1088/1 4-1088/1 (PDF)
7/1/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/1/2009   Inschrijving op agenda
29/1/2009   Algemene bespreking Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
29/1/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-3/o0) Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/1/2009   Verzending naar commissie
20/1/2009   Inschrijving op agenda
20/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
20/1/2009   Bespreking
20/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/1/2009   Aanneming zonder amendering
20/1/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1088/2 4-1088/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/1/2009   Overzending Doc. K. 52-1773/1
13/2/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1773/2
19/2/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 83, p. 68
19/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-20/o2)
Integraal verslag nr. 83, p. 75-76
Doc. K. 52-1773/3
19/2/2009   Aanneming zonder amendering
19/2/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
6/5/2009   Bekendmaking (35323-35339)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/1/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/1/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/2/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/3/2009 6/5/2009, blz 35323-35339