S. 4-1072 Dossierfiche K. 52-1692

Wetsontwerp houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuÔteit van de ondernemingen
Regering Y. Leterme I  

jurisdictiebevoegdheid
akkoordprocedure
onderneming
faillissement
vennootschapsrecht
handelsmaatschappij
rechtsmiddel
handelsonderneming
commerciŽle rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1072/1 4-1072/1 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 18/12/2008
K. 52-1692/1 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 19/12/2008
K. 52-1692/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/1/2009
K. 52-1692/2 Verslag namens de commissie 20/1/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2008   Indiening
16/12/2008   Verzending naar commissie: Justitie
17/12/2008   Inschrijving op agenda
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o1) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
  Commissie: Justitie
16/12/2008   Verzending naar commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
18/12/2008   Overzending Doc. K. 52-1692/1
13/1/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-160/9
15/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 78, p. 46-48
15/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-11/o25)
Integraal verslag nr. 78, p. 58
Doc. K. 52-1692/3
15/1/2009   Aanneming zonder amendering
15/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/1/2009   Bekrachtiging en afkondiging
9/2/2009   Bekendmaking (8435-8436)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/12/2008
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/1/2009 9/2/2009, blz 8435-8436