S. 4-1042 Dossierfiche K. 52-1990

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 december 2007
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
personeel in diplomatieke dienst
bilaterale overeenkomst
Chili
diplomatieke onschendbaarheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1042/1 4-1042/1 (PDF) Wetsontwerp 24/3/2009
4-1042/2 4-1042/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/4/2009
K. 52-1990/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/5/2009
K. 52-1990/2 Verslag namens de commissie 19/6/2009
K. 52-1990/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/6/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/3/2009   Indiening Doc. 4-1042/1 4-1042/1 (PDF)
24/3/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/5/2009   Inschrijving op agenda
14/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-77 Hand. 4-77 (PDF)
14/5/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-77 Hand. 4-77 (PDF)
14/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o0) Hand. 4-77 Hand. 4-77 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/3/2009   Verzending naar commissie
28/4/2009   Inschrijving op agenda
28/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
28/4/2009   Bespreking
28/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
28/4/2009   Aanneming zonder amendering
28/4/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1042/2 4-1042/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/5/2009   Overzending Doc. K. 52-1990/1
19/6/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1990/2
25/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 50-52
25/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 105, p. 47-48
Doc. K. 52-1990/3
25/6/2009   Aanneming zonder amendering
25/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/10/2009   Bekrachtiging en afkondiging
4/2/2010   Bekendmaking (5652-5654)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/5/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/4/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/10/2009 4/2/2010, blz 5652-5654