S. 3-989 Dossierfiche K. 51-1649

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en BosniŽ-Herzegovina, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sarajevo op 3 maart 2004
Regering G. Verhofstadt II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
BosniŽ-Herzegovina
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-989/1 3-989/1 (PDF) Wetsontwerp 18/1/2005
3-989/2 3-989/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/2/2005
K. 51-1649/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/3/2005
K. 51-1649/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/1/2005   Indiening Doc. 3-989/1 3-989/1 (PDF)
18/1/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/2/2005   Inschrijving op agenda
3/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-99 Hand. 3-99 (PDF)
3/3/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-99 Hand. 3-99 (PDF)
3/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o1) Hand. 3-99 Hand. 3-99 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/1/2005   Verzending naar commissie
22/2/2005   Inschrijving op agenda
22/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane
22/2/2005   Bespreking
22/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/2/2005   Aanneming zonder amendering
22/2/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-989/2 3-989/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/3/2005   Overzending Doc. K. 51-1649/1
9/3/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 315
17/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 42-43
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-0/o4)
Integraal verslag nr. 123, p. 62
Doc. K. 51-1649/2
17/3/2005   Aanneming zonder amendering
17/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
6/9/2010   Bekendmaking (56512-56518)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/3/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/2/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/3/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/2005 6/9/2010, blz 56512-56518