S. 3-941 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het uitwerken van een federaal actieplan inzake kinderen, gezondheid en milieu
Jacinta De Roeck   

volksgezondheid
kinderbescherming
wetenschappelijk onderzoek
rechten van het kind
VN-Conferentie over Milieu en Ontwikkeling
motie van het Parlement
conferentie VN
milieubescherming
actieprogramma

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-941/1 3-941/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/11/2004
3-941/2 3-941/2 (PDF) Amendementen 17/5/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/11/2004   Indiening Doc. 3-941/1 3-941/1 (PDF)
2/12/2004   Inoverwegingneming
2/12/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
2/12/2004   Verzending naar commissie
16/3/2005   Inschrijving op agenda
16/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
16/3/2005   Bespreking
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Bespreking
7/6/2006   Inschrijving op agenda
7/6/2006   Niet behandeld
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Bespreking
11/10/2006   Inschrijving op agenda
11/10/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/3/2005, 17/5/2006, 21/6/2006, 11/10/2006