S. 3-929 Dossierfiche K. 51-1526

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van artikel 2 en de Bijlage bij die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 30 november 2000
Regering G. Verhofstadt II  

politiŽle samenwerking (EU)
ratificatie van een overeenkomst
witwassen van geld
Europol
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-929/1 3-929/1 (PDF) Wetsontwerp 24/11/2004
3-929/2 3-929/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2004
K. 51-1526/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/12/2004
K. 51-1526/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2004   Indiening Doc. 3-929/1 3-929/1 (PDF)
24/11/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/11/2004   Verzending naar commissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
14/12/2004   Aanneming zonder amendering
14/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-929/2 3-929/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/12/2004   Overzending Doc. K. 51-1526/1
12/1/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 267
20/1/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 114, p. 51-52
20/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 114, p. 63
Doc. K. 51-1526/2
20/1/2005   Aanneming zonder amendering
20/1/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/3/2005   Bekrachtiging en afkondiging
11/4/2005   Bekendmaking (14945-14948)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 14/12/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/3/2005 11/4/2005, blz 14945-14948