S. 3-920 Dossierfiche K. 51-1524

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1 Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart,
2 Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat,
gedaan te Rome op 10 maart 1988
Regering G. Verhofstadt II  

terrorisme
zeevaart
veiligheid op zee
ratificatie van een overeenkomst
Internationale Maritieme Organisatie
piraterij
offshore-installatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-920/1 3-920/1 (PDF) Wetsontwerp 18/11/2004
3-920/2 3-920/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2004
K. 51-1524/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/12/2004
K. 51-1524/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2004   Indiening Doc. 3-920/1 3-920/1 (PDF)
18/11/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/11/2004   Verzending naar commissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Chevalier
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
14/12/2004   Aanneming zonder amendering
14/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-920/2 3-920/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/12/2004   Overzending Doc. K. 51-1524/1
12/1/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 267
20/1/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 114, p. 50-51
20/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 114, p. 62
Doc. K. 51-1524/2
20/1/2005   Aanneming zonder amendering
20/1/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/3/2005   Bekrachtiging en afkondiging
23/5/2005   Bekendmaking (23944-23964)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 14/12/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/3/2005 23/5/2005, blz 23944-23964