S. 3-912 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145/8 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Annemie Van de Casteele    Stefaan Noreilde   

belastingaftrek
pensioenregeling
spaartegoed
belasting van natuurlijke personen
werkende beroepsbevolking
vergrijzing van de bevolking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-912/1 3-912/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/11/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2004   Indiening Doc. 3-912/1 3-912/1 (PDF)
25/11/2004   Inoverwegingneming
25/11/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/11/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving