S. 3-907 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 56bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
Annemie Van de Casteele    Stefaan Noreilde   

oudere werknemer
steun voor herplaatsing
herintreding
werkloosheidsverzekering
pensioenregeling
werkende beroepsbevolking
werkgelegenheidsbevordering
vergrijzing van de bevolking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-907/1 3-907/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/11/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2004   Indiening Doc. 3-907/1 3-907/1 (PDF)
25/11/2004   Inoverwegingneming
25/11/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/11/2004   Verzending naar commissie
28/9/2005   Inschrijving op agenda
28/9/2005   Uitgesteld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving