S. 3-898 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om een meer samenhangend slachtofferbeleid te garanderen
Nathalie de T' Serclaes   

strafprocedure
besluit (EU)
motie van het Parlement
strafrecht
regeringscommissaris
bewustmaking van de burgers
slachtoffer
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
slachtofferhulp
bemiddelaar
verslag over de werkzaamheden
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-898/1 3-898/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/11/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2004   Indiening Doc. 3-898/1 3-898/1 (PDF)
18/11/2004   Inoverwegingneming
18/11/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
18/11/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd