S. 3-892 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek evenals zijn bijlage
Francis Delpérée    Christian Brotcorne    Clotilde Nyssens   

indeling in kiesdistricten
zetelverdeling
verkiezing
landelijke verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-892/1 3-892/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/11/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/11/2004   Indiening Doc. 3-892/1 3-892/1 (PDF)
10/11/2004   Inoverwegingneming
10/11/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/11/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving